PRATITE NAS:

+381 011 244 31 82
Top
 

Kongresni turizam

KONGRESI, SEMINARI I PREZENTACIJE

Specijalna bolnica ima adekvatne uslove i prostore za organizaciju kongresa, seminara i sastanaka.

Zaodržavanje kongresa, simpozijuma i seminara na raspolaganju su: kongresna sala sa 365 mesta i izložbenim prostorom ispred nje i 2 male sale sa 60 odnosno 50 mesta.
Sale imaju svu neophodnu tehničku opremu (ozvučenje, videoprojektore, flipčartove… ).

Najčešće prezentacijesu iz oblasti medicine, farmacije, računarstva, tehnologije, ugostiteljskeopreme, kućnehemije i dr…
Odaberite odgovarajući raspored inventara u salama:

Kongresna sala Mala sala Sala B
1 – 350 mesta
2 – 100 mesta
3 – 125 mesta
4 – kongresna sala sa holom
1 – 40 mesta
2 – 54 mesta
3 – 40 mesta
1 – 36 mesta
2 – 60 mesta
3 – 65 mesta